Projekt Pracy z grupą metodą

                           "Pedagogiki Cyrku Dzięcięcego"

                                  

   Cyrk i żonglerka to nie tylko zabawa. Są one doskonałą formą rozwoju fizycznego, psychicznego i osobowościowego, dlatego korzyści wynikające z żonglowania, oraz

 z innych form pracy tą metodą są niezmiernie duże dla rozwoju dziecka:

 

KORZYŚCI Z ŻONGLOWANIA:

 

1. Rozwój koordynacji wzrokowo- ruchowej

2. Aktywizacja obu półkul mózgu

3. Rozwój koncentracji i pomoc dla dzieci dyslektycznych i objętych ADHD

4. Rozwój umiejętności komunikacji i pracy z innymi

5. Rozwój takich cech, jak pewność siebie, cierpliwość, determinacja i upór w dążeniu do celu

6. Ćwiczenie dominującej i nie dominującej ręki, oraz rozwój równowagi obu stron ciała

 

CELE UTWORZENIA I PRACY Z GRUPĄ CYRKOWĄ:

 

1. Zaangażowanie do działania i aktywnego uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach cyrkowo- teatralnych dzieci i młodzieży

2. Dowartościowywanie i dodawanie wiary we własne możliwości

3. Wspólne rozwijanie pasji lub pomoc w poszukiwaniu nieznanych, nowych, jakimi może być cyrk, ćwiczenia cyrkowe w różnych formach

4. Poznanie nowych ludzi, wymiana doświadczeń

5. Poznanie nowych, ciekawych technik umożliwiających rozwój człowieka

6. Aktywizowanie społeczności lokalnej np. seniorów, integracja społeczna, poprzez warsztaty i pokazy, oraz stworzenie okazji i warunków do zapomnienia o codzienności i spróbowania czegoś nowego, innowacyjnego

 

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI OPANOWYWANYCH PRZEZ GRUPĘ PODCZAS PRACY METODĄ PEDAGOGIKI CYRKU:

 

1. Nauka żonglerki piłkami, maczugami, obręczami, chustkami, innymi, ciągłe poznawanie nowych technik i trików

2. Elementy akrobatyki

3. Diabolo- ekwilibrystyka, podstawowe elementy

4. Kręcenie wirującymi talerzami, kijami, kiwido, devil- stcki

5. Wprowadzenie ćwiczeń na rolo-bolo

6. Hula-hop, skakanka

7. Repryzy klaunowskie, elementy pantomimy

8. Chodzenie na szczudłach, jazda na monocyklu, w zależności od zaangażowania, chęci, zdolności dzieci

 

                Grupa cyrkowa na późniejszym etapie może uczestniczyć w różnych imprezach plenerowych, takich jak: festyny, pikniki, koncerty, .inne  oraz w imprezach zamkniętych

                Pokazy cyrkowe są niezwykłą atrakcją zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Są urozmaiceniem spotkań rodzinnych, wielopokoleniowych, integrują.

                 Podsumowaniem całorocznych spotkań, będzie uroczysta Gala, przygotowana przez uczestników dla swoich rodzin i zaproszonych gości, na której zaprezentują oni wszystko to, czego nauczyli się podczas wspólnej pracy na zajęciach. Gala zakończona zostanie wręczeniem dyplomów, certyfikatów, nagród i podsumowaniem całorocznej pracy dzieci.

                  Uwieńczeniem wspólnej pracy, grupy cyrkowej, która zostanie wyłoniona spośród najlepszych uczestników zajęć, będzie np.:

1.Wyjazd  i udział w corocznym Międzynarodowym Obozie Cyrkowym:

OGÓLNOPOLSKICH DZIECIĘCYCH SPOTKANIACH CYRKOWYCH BRODNICA”

                 na którym dzieci i młodzież uczą się nowych technik, podnoszą swoje umiejętności z zakresu tańca, teatru, sztuki, wymieniają się doświadczeniami, nawiązują nowe ciekawe znajomości  itp.

2. Udział w innych dziecięcych przeglądach cyrkowych w Polsce i za granicą

3. Wyjazd na warsztaty i wypoczynek do CYRKLANDU w Karpaczu

 

WNIOSKI:

                Udział dzieci i młodzieży w tego typu zajęciach, oraz imprezach i pokazach im towarzyszących ma ogromny wpływ na społeczny, kulturalny, osobowościowy i moralny rozwój młodego człowieka.

                 Dzięki tej formie pracy, uczestnicy:

 

  • stają się wrażliwsi na wartości takie jak: piękno, dobro, prawda,
  •  podwyższają swoją samoocenę,
  •  wzmacniają wiarę w siebie i własne możliwości,
  •  kształtują w sobie nawyki aktywnego, twórczego  spędzania wolnego czasu,
  •  uczą się odpowiedzialności za siebie i grupę,

 

 Projekt jest przeznaczony również dla dzieci z rodzin patologicznych, niedostosowanych społecznie, niepełnosprawnych, z mniejszymi szansami, na zasadzie aktywizowania ich do działania i podnoszenia własnej wartości.

 

Ogromne zainteresowanie i fascynacja dzieci sztuką cyrkową (oraz fakt, że zajęcia okazują się interesujące, nie tylko dla nich, ale również ich opiekunowie i rodzice, chętnie podejmują próby sztuczek opanowanych przez młodych artystów), utwierdzają w przekonaniu, ze zajęcia prowadzone metodą PEDAGOGIKI CYRKU DZIECIECEGO  warto wykorzystywać w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, oraz propagować ideę ŻONGLOWANIA, ideę CYRKU ALTERNATYWNEGO, jako sztuki.

 

 

                                                                                                     Opracowała:

                                                                                                      Irena Górska- Szreder