Polskie RĘKOTWORY

 

To projekt przyjazny dla Twórców rękodzieła z fantazją, których rozpiera potrzeba tworzenia i realizowania własnych pasji w miłej, przyjacielskiej atmosferze.

Tutaj dzielimy się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami. Razem tworzymy miejsce kipiące pomysłami i energią.

Wzajemnie się wspieramy i motywujemy do działania wirtualnie, ale przede wszystkim w realnym świecie.

Urządzamy wspólne wystawy, wyjeżdżamy na jarmarki i targi. Zaangażowanie i dobre chęci wszystkich, pokażą co przyniesie przyszłość.

Główną ideą projektu jest skupienie Polskich Rękotwórców , zarówno tych młodych, dla których serfowanie po sieci i zaistnienie w niej, nie sprawia żadnego problemu, jak i tych, którzy nie potrafią się tutaj samodzielnie odnaleźć.

Poszukujemy również tych najstarszych, mistrzów rękodzieła od których możemy się wiele nauczyć.

Kolejnymi założeniami naszego działania jest:

*poszukiwanie ciekawych miejsc  oraz ludzi trudniących się dawnym rzemiosłem i podtrzymujących tradycje.

*publikowanie artykułów, opowiadań, podań, legend i wszelkiego rodzaju tekstów tematycznie związanych z naszą działalnością i poszukiwaniami.

*dokumentacja fotograficzna, graficzna, malarska oraz każdego innego rodzaju.

Zbieramy również stare przedmioty związane z dawnym rzemiosłem i rękodziełem naszego terenu, tworząc w ten sposób

Mni etnoMUZEUM Rękotworów.

Organizujemy cykliczny

Konkurs Rękodzieła"Polskie Rękotwory"

dla wszystkich twórców rękodzieła, który rokrocznie zostanie uwieńczony wspólną wystawą.

Gromadzimy bibliotekę tematyczną.

Zajmujemy się

ODTWÓRSTWEM dawnego rzemiosła z okresu wszesnego Średniowiecza.

W chwili obecnej realizowany jest projekt "Podkarpackie Rękotwory" a wszelkie poczynania z nim związane dokumentowane są na blogu:

www.podkarpackie-rekotwory.blogspot.com

Kontakt: 

    e-mail: podkarpackie_rekotwory@interia.pl

Zapraszamy wszystkich Polskich Rękotwórców do realizacji projektu!