Projekt Studium "A...tak"  jest realizowany przez doświadczonego nauczyciela, pedagoga cyrku, rękodzielnika, animatora czasu i zabawy oraz zapraszanych pasjonatów i artystów.

 Nazwa "A..tak" powstała z pierwszych liter głównych form działania: Aktywacja...twórczość, animacja, kreacja, może być rozumiana również jako atak na wykluczenie, nudę, monotonię życia, oraz przekornie: A( właśnie że) tak, damy radę wspólnymi siłami wyjść z marazmu i razem dokonamy czegoś wspaniałego!
 
Działamy na zasadzie umowy o dzieło, umowy zlecenia, nie prowadzimy działalności gospodarczej!
 
 Zapraszam do odwiedzenia innych, zagospodarowanych przez nas  miejsc wirtualnego świata, które odzwierciedlają nasze działania w świecie realnym:
 
 
 
 
 

Historia projektu

     Nazywam się Irena Górska- Szreder, mam 47 lat. Z zawodu jestem nauczycielem z zamiłowania pedagogiem cyrku, z urodzenia plastykiem, rękodzielnikiem.

                Pracując przez 23 lata w szkolnych placówkach, byłam pedagogiem poszukującym, innowatorem, autorem, m.in. projektu: „Wychowanie przez sztukę”.

                W pracy z młodzieżą zawsze bliskie były mi założenia Celestyna Freineta:

                „Pozwólmy dziecku doświadczać po omacku, wydłużać swoje korzenie, eksperymentować i drążyć, dowiadywać się i porównywać. Pozwólmy mu wyruszyć w podróże odkrywcze- czasem trudne- ale pozwalające znaleźć taki pokarm, jaki będzie dla niego pożyteczny”

                 Pracując w szkole przez tyle lat z różnymi grupami wiekowymi dzieci i młodzieży, zawsze intuicyjnie wychodziłam naprzeciw ich bezustannej potrzebie ruchu, zabawy, samorealizacji, aprobaty i dowartościowania, która im towarzyszyła niezależnie od wieku.

                 Starałam się, wbrew wtedy ogólnie przyjętym stereotypom wymyślać i realizować nietypowe, innowacyjne formy zajęć. Organizowałam koła pracy twórczej: plastyczne, taneczne, teatralne, imprezy rodzinne, integracyjne, spotkania z ludźmi sztuki.

                 Moi podopieczni brali udział w licznych konkursach i przeglądach z niemałymi sukcesami, ale największą nagrodą dla nich i dla mnie była wspólna praca i zabawa.

                Zawsze starałam się sama dokształcać w różnych kierunkach, aby móc profesjonalnie prowadzić zajęcia z młodymi ludźmi. Ukończyłam w związku z tym liczne kursy i warsztaty, jestem w dalszym ciągu otwarta na dokształcanie się i rozwój osobisty.

                 Oprócz pracy jako nauczyciel przedmiotu, byłam też przez szereg lat wychowawcą świetlicy szkolnej, oraz instruktorem teatralnym w Osiedlowym Domu Kultury, uczestniczyłam w akcjach , imprezach plenerowych, jako animator. Współpracowałam też z licznymi placówkami Oświatowo- Kulturalnymi.

                 Ponieważ jestem człowiekiem poszukującym i twórczym, założyłam własną działalność, tworząc „Autorską Pracownię Unikatowego Rękodzieła”.

                   Założeniem mojej działalności w pracowni oprócz tworzenia własnych wyrobów i utworzenia galerii, było poznawanie starych i nowych technik rękodzielniczych, prowadzenie warsztatów rękodzielniczych, organizacja wystaw uczestników, edukacja twórcza na różnym poziomie wiekowym. W chwili obecnej staram się w dalszym ciągu realizować te założenia .

www.artaneri.pl.tl

                   Jestem autorką projektu: „POLSKIE RĘKOTWORY”, w zadowalającym tempie przybierającego  z wirtualnej, realną formę, dając mi możliwość realizacji zadań z zakresu regionalizmu, który jest mi bardzo bliski.

                   Projekt wzbudził duże zainteresowanie w środowisku rękodzielników i twórców, oraz ludzi sztuki z rejonu Podkarpacia, którzy z pasją i zaangażowaniem przystąpili do współpracy i jest realizowany jako "PODKARPACKIE RĘKOTWORY"

www.podkarpackie-rekotwory.blogspot.com

 W swojej twórczości wykorzystuję materiały pozyskane z RECYKLINGU, stosując technikę recyclingart.  Zachęcam do tego samego innych,  przyczyniając się do ochrony środowiska, co jest moim głównym założeniem.

www.artaneri.blogspot.com

   „Celem życia człowieka, jest żyć wśród ludzi”, moje nieustanne dążenie do tego i ciągłe poszukiwanie jest najlepszym na to przykładem.

 W dalszym ciągu wymyślam nowe formy pracy, lubię animować czas i mam bardzo dużo pomysłów z tym związanych.

                   W myśl słów Jana Pawła II , że:

 „ Najbardziej twórczą ze wszystkich prac, jest praca nad sobą, która pozwala  odnajdywać urok młodości”,

  jedną z moich  form dokształcania i rozwoju osobistego jest ukończenie w listopadzie 2009r kursu „Pedagogika Cyrku Dziecięcego”, prowadzonego przez  Wojewódzki Ośrodek Animacji Kulturalnej w Toruniu.

                W dalszym ciągu utrzymuję kontakty z  tamtejszymi pasjonatami cyrku alternatywnego i  kuglarstwa, skupiającego dzieci, młodzież i dorosłych.  Moim pragnieniem jest założenie jedynej na naszym terenie dziecięco-młodzieżowej grupy cyrkowej oraz rekonstrukcja kuglarstwa średniowiecznego, co pomału udaje mi się realizować:

 www.akademia-cyrku-frico.blogspot.com

  Praca metodą pedagogiki cyrku ( zwłaszcza żonglowania) jest w chwili obecnej bardzo doceniona w arteterapii, oraz w dziedzinach rozwoju psychomotorycznego zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych, zwłaszcza tych w trzecim wieku.

               Pracuję w oparciu o  materiały metodyczne Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA, oraz Centrum Edukacyjnego AKSON, jak również  Stageman- Polska( firmy szkoleniowo- eventowej).

 Ukończyłam organizowany przez tę ostatnią firmę kurs „Balonowe Kreacje- Skręcanie Balonów”, oraz „Malowanie Buziek” w październiku 2010r. Mam w planie dalszą edukację w interesujących mnie dziedzinach pedagogiki zabawy, cyrku, teatru oraz animacji czasu.

                  W związku z wieloletnimi doświadczeniami jako instruktor kół teatralnych i jedną z moich twórczych pasji, wiosną 2011r ukończyłam  kurs „Istnienie w dłoni” prowadzony przez Adama Walnego i Jego Teatr.

Moje zajęcia  są kompleksowe i zawsze oparte na zasadzie wspólnej pracy( doradztwa), a więc od wizji, poprzez planowanie, tworzenie scenariusza, aranżacje przestrzeni, po wykonanie- finał.

               Razem z podopiecznymi wykonujemy akcesoria, stroje, elementy scenografii, itp., mile widząc pomoc członków rodziny i innych.

               Zajęcia mają charakter wielozadaniowy od rękodzieła, poprzez ćwiczenia metodą np. pedagogiki cyrku,  teatru przedmiotu, połączonego z repryzą, pantomimą., ale to nie znaczy, że nie mogą też istnieć jako osobne, nie współzależne zajęcia z poszczególnych dziedzin sztuki.

Jestem pomysłodawcą  i założycielem:

         STUDIUM „A... tak”

Aktywność... twórczość, animacja, kreacja

 (  atak przeciwko wykluczeniu, nudzie, monotonii)

 a w nim pracowni:

-„CYRK(OWE) ABC”  podstawy sztuki i akrobatyki cyrkowej, odtwórstwo średniowiecznego kuglarstwa...

-„RĘKOTWOROWE BAJANIE” teatrzyk lalkowy i nie tylko...

-„RĘKOTWOROWE WARSZTATY" sztuka rękodzielnictwa wszelakiego...

gdzie połączyłam możliwość realizacji swoich pasji i umiejętności.

Swoimi działaniami i propozycjami wspólnej pracy, chcę zapobiegać wykluczeniu, odrzuceniu, wycofaniu, itp., a przy tym motywować do działania, dowartościowywać, animować wolny czas zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

NASI GOŚCIE